Vi tilbyr gruppetimer, styrkesal og frivekter

Timer

Kraftverket har et variert treningstilbud. Vi tilbyr det meste innen gruppetimer. 


Vi har trening for alle – uansett alder og form. I våre saler kan du trene styrke,aerobic, dans, pilates med mer. Sykkelsalen er utsyrt med 20 sykler og topp moderne ventilasjonsanlegg.

Målet vårt innen gruppetrening er at alle skal kunne finne timer som gir god treningseffekt og treningsglede!
IMG_4569

Vi tilbyr gruppetimer, styrkesal og frivekter

Timer

Kraftverket har et variert treningstilbud. Vi tilbyr det meste innen gruppetimer. 


Vi har trening for alle – uansett alder og form. I våre saler kan du trene styrke,aerobic, dans, pilates med mer. Sykkelsalen er utsyrt med 20 sykler og topp moderne ventilasjonsanlegg.

Målet vårt innen gruppetrening er at alle skal kunne finne timer som gir god treningseffekt og treningsglede!
Bilde: Les Mills

Gruppetrening

En av de største fordelene med gruppetrening er at man blir ledet gjennom en treningsøkt fra begynnelse til slutt.


Mange ganger opplever folk at de klarer mer enn de hadde trodd de kunne klart på egenhånd! Vi tilbyr blant annet timer fra LesMills. Vi har kjøpt inn nytt utstyr fra GymSport til frivekter og styrkesalen. Alle våre instruktører har gått gjennom veiledningskurs og våre medlemmer får tilbud om en gratis veiledningstime ved innmelding.

Velkommen!

Trening for de under 18 år

15 til 18 år:
Alle våre yngste medlemmer kan være med på all gruppetrening fra det året en fyller 15 år.
Foreldre/foresatte skal signere kontrakt. En forelder må møte opp sammen med medlemmen under 18 år ved henting av kort.

Opplæring på apparater skal være utført før treningen kan starte. Apparattrening kan starte det året en fyller 15 år.
Ingen trening med frivekter før fylte 16 år, og da etter opplæring er gitt.

DU er velkommen!!
KORONA TILTAK

Regjeringen har besluttet å videreføre de omfattende tiltakene som ble iverksatt 12. mars med visse justeringer til og med 13. april, for å slå ned koronapandemien i Norge. Treningssentrene må fortsatt holde stengt til 13. april.

Vi håper at du og dine familiemedlemmer er friske. Er du permittert, så har du vår medfølelse. Vi må alle gjøre hva vi kan for å stanse smitten, og oppfordrer alle og enhver til å følge myndighetenes råd slik at vi både kan redde liv og så snart trene i lag igjen! Veldig bra hvis du klarer å holde i gang treningen på egenhånd, finner treningsglede  med vår treningsapp og kommer dere ut på tur.

Vår viktigste jobb er nå å sikre at du har et minst like godt tilbud å komme tilbake til når vi åpner igjen. Vi har våre løpende driftskostnader, som for eksempel husleie, leasing/lån, ulike lisenser etc, som må betales som vanlig. Myndighetene har ikke gitt noen krisepakke for tapte driftsinntekter i treningsbransjen.

Vi setter utrolig stor pris på alle medlemmer som viser forståelse og støtter oss i denne vanskelige situasjonen, selv om treningstilbudet ikke kan benyttes frem til den 13. april.  Takk til dere som allerede har ytret ønske om å være medlem "i tykt og tynt", og takk til dere som har vært medlem frem til nå, men som må prioritere helse og økonomi.

Valg for ditt medlemskap:

- Trekk som ble belastet 20. mars gjaldt forskuddsbetaling for april. Hvis du ønsker å kompensere for de 13 dagene du ikke får benyttet senteret i april, trekker vi i fra dette beløpet på trekket som forfaller 20.4 (forskudd mai). Send e-post innen 2. april til post@kraftverket-as.no hvis du ønsker dette. Hva som eventuelt vil skje etter disse 13 dagene må vi  få ta stilling til når dette blir avklart.

- Angående stengte dager i mars. I og med at Helsemyndighetene påla oss å stenge er vi i en "force majeur" situasjon som er beskrevet i medlemsavtalen; "Medlemmer aksepterer at det ikke kan kreves erstatning/refusjon av treningsavgift, og at medlemsavtalen ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften, som ligger utenfor Kraftverkets kontroll". Dette forbeholdet gjelder betalt medlemsavgift for mars, og medlemmer som iht. medlemsavtalen er i en bindingstid.

Med vennlig hilsen
Laila & Kjersti
Bli medlem »