SH`BAM

Sh`bam - come as you are, leave as a star!


ER TIMEN FOR DEG SOM ER GLAD I Å BEVEGE DEG OG VIL LÆRE KOREGRAFT - ELSKER MUSIKK - HELST VIL TRENE MED ET SMIL OM MUNNEN

Slå deg løs i den hotteste timen med morsomme øvelser og rytmiske toner. Med sine enkle, men seriøst hete dansemoves er Sh`bam den perfekte timen for deg som ønsker å stramme opp og samtidig frigjør STJERNEN i deg - selv om dans ikke ligger naturlig for deg. Musikken er basert på populære hits fra hitslistene, dansemusikk fra verdens hotteste nattklubber, velkjente remix og moderniserte latinolåter. Sh`bam er en virkelig gøy og sosial måte å trene på.

Timen består av 12 ulike sanger som består av ulike dansearter som jazz, house eller hip-hop. Vi avslutter med en roligere låt og dans.

Hva kan sh`bam gjøre for meg?

Du forbedrer din koordinasjon og lærer deg nye hete dansemoves.


Du øker din kardiovaskulære helse gjennom intervalltopper.

Du får et kick - Du vil ha det så moro at du glemmer at du trener!

En typsik SH`BAM time er 45 minutter lang med 12 låter. Hver låt har sin unike koregrafi og sin egen danserutine.

Som alle Les Mills programmene er Sh`bam en time som produseres hver tredje måned med ny musikk og koregarfi.
Danseinspirert time!
Sh`bam - come as you are, leave as a star!
KORONA TILTAK

Regjeringen har besluttet å videreføre de omfattende tiltakene som ble iverksatt 12. mars med visse justeringer til og med 13. april, for å slå ned koronapandemien i Norge. Treningssentrene må fortsatt holde stengt til 13. april.

Vi håper at du og dine familiemedlemmer er friske. Er du permittert, så har du vår medfølelse. Vi må alle gjøre hva vi kan for å stanse smitten, og oppfordrer alle og enhver til å følge myndighetenes råd slik at vi både kan redde liv og så snart trene i lag igjen! Veldig bra hvis du klarer å holde i gang treningen på egenhånd, finner treningsglede  med vår treningsapp og kommer dere ut på tur.

Vår viktigste jobb er nå å sikre at du har et minst like godt tilbud å komme tilbake til når vi åpner igjen. Vi har våre løpende driftskostnader, som for eksempel husleie, leasing/lån, ulike lisenser etc, som må betales som vanlig. Myndighetene har ikke gitt noen krisepakke for tapte driftsinntekter i treningsbransjen.

Vi setter utrolig stor pris på alle medlemmer som viser forståelse og støtter oss i denne vanskelige situasjonen, selv om treningstilbudet ikke kan benyttes frem til den 13. april.  Takk til dere som allerede har ytret ønske om å være medlem "i tykt og tynt", og takk til dere som har vært medlem frem til nå, men som må prioritere helse og økonomi.

Valg for ditt medlemskap:

- Trekk som ble belastet 20. mars gjaldt forskuddsbetaling for april. Hvis du ønsker å kompensere for de 13 dagene du ikke får benyttet senteret i april, trekker vi i fra dette beløpet på trekket som forfaller 20.4 (forskudd mai). Send e-post innen 2. april til post@kraftverket-as.no hvis du ønsker dette. Hva som eventuelt vil skje etter disse 13 dagene må vi  få ta stilling til når dette blir avklart.

- Angående stengte dager i mars. I og med at Helsemyndighetene påla oss å stenge er vi i en "force majeur" situasjon som er beskrevet i medlemsavtalen; "Medlemmer aksepterer at det ikke kan kreves erstatning/refusjon av treningsavgift, og at medlemsavtalen ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften, som ligger utenfor Kraftverkets kontroll". Dette forbeholdet gjelder betalt medlemsavgift for mars, og medlemmer som iht. medlemsavtalen er i en bindingstid.

Med vennlig hilsen
Laila & Kjersti
Bli medlem »