Følg oss på facebook!
Lørdag 4. januar

Kick off - nye program


NYE PROGRAM på alle Les Mills gruppetimer LØRDAG 4. januar kl. 10:00 - 12:15

Kl. 10:00 BODYPUMP
Kl. 10:35 BODYATTACK
Kl. 10:35 SPRINT
Kl. 11:05 SHBAM
Kl. 11:35 BODYBALANCE

Servering av snacks og frukt.
Gratis for medlemmer av Kraftverket.

Påmelding fra 28.12.19