Følg oss på facebook!
Helsedirektoratet sine anbefalingar

Vaksne over 65 år


Vaksne over 65 år bør vera fysisk aktive i minst 150 minutt kvar veke. 
Er aktiviteten av høg intensitet, som får deg til å puste mykje meir enn vanlieg, held det med minst 75 minutt kvar veke.
Anbefalingane kan og bli oppfylt med ein kombinasjon, for eksempel 100 minutt moderat og 25 mintt med høg intensitet.
  • Auka dose, inntil det dobbelte av anbefalinga ovenfor, gir auka helsegevinst.
  • Aktiviteten kan delast opp i økter av minst 1 minutt varighet.
  • Minst to gonger i vela bør ein utføre aktivitet som styrker musklane.
  • Dei som er ustøe eller har nedsett mobilitet bør gjera balaneøvingar og styrketrening tre eller fire dagar i veka for å styrke balansen og hindre fall.
  • Tida i ro bør reduseras, lange periodar i ro bør stykkast opp med avbrekk av lett aktivitet.
Henta frå Stavanger Aftenblad 13.10.17
Korleis halde deg sprek lengst mogleg!