Følg oss på facebook!
Gode rutiner for hele familien

Foreldres påvirkning


Fysisk aktivitet i oppveksten kan gi grunnlag for treningsglede resten av livet!

Foreldre som rollemodell

Som foreldre/foresatt er du en viktig rollemodell for barna dine når det gjelder fysisk aktivitet. En foreldre som oppmuntrer til og deltar i fysisk aktivitet sammen med barna sine, har stor betydning for hvordan barna utvikler seg og for hvilke valg barna tar senere i livet.

Her er 5 tips til foreldre som ønsker fysisk aktive barn:

1. Sett gode eksempel
Barn gjør som du gjør, ikke som du sier.  Sagt med andre ord: fysisk aktivitet (og oppdragelse) stiller ikke bare krav til barnas adferd, men også til din egen. 
2. La barnet få være med og bestemme 
Barnet aksepterer oftere regler hvis de selv har vært med på diskusjonen. Det er enklere å gjennomføre en tur eller fysisk aktivitet dere har bestemt sammen. 
3. Gi ros og oppmuntring
Å gi positive tilbakemeldinger er viktig for barnets selvtillit, som igjen er viktig for utviklingen deres. Når barnet får positive tilbakemeldinger, vil det føle seg akseptert og verdsatt. Derfor skal du alltid gi barna ros når det er fortjent, samtidig som du er varsom med å smøre for tykt på. Overdreven ros kan gi barnet et urealistisk selvbilde, som igjen kan føre til egoisme og forminsket evne til empati.
4. Lag faste rutiner sammen
Gjør fysisk aktiviteter og turer til faste, felles mål for uken. Oppmuntre og forvent deltagelse av alle i familien selv om barna blir tenåringer.
Tørr å stå i det!
5. Utfordringer tilpasset alderen
Se til at utfordringene barnet får er tilpasset evner og alder. Nøkkelen til å gi barnet mestringsfølelse, er å finne aktiviteter som er krevende uten å være overveldende.

Kilde: Foreldrerommet

Hva er fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet er all kroppslig bevegelse som fører til at du bruker mer energi enn når du hviler. Dette inkluderer både lett bevegelse i hverdagen, mosjon og trening. En rolig gåtur med hunden, hagearbeid, rask gange eller lek med barna er eksempler på lette aktiviteter som gir helseeffekt. Hvis du kjenner at du blir litt andpusten er helseeffekten bedre enn hvis du ikke blir andpusten. 

Allerede ved lett muskelaktivitet skjer det positive effekter i kroppen. Blodsirkulasjonen øker, blodsukkeret reguleres bedre enn i hvile, og det gir et høyere daglig energiforbruk sammenlignet med å sitte helt stille.

Mer overskudd og bedre livskvalitet

Økt utskilling av hormoner kan gi en beroligende effekt, både under og etter aktivitet. Dette gjelder spesielt fysisk aktivitet eller trening med høyere intensitet. Fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen og kan også ha positiv innvirkning på humør og livskvalitet, og redusere stress. Mange som er fysisk aktive sammen med andre, opplever at det sosiale også bidrar til økt trivsel og godt humør.

Utendørsaktiviteter fører til frisk luft og sollys. Utendørsaktivitet er vist å kunne redusere spenning, øke energinivået og ha positiv påvirkning på humøret.

Aktivitet som medisin og behandling

Fysisk aktivitet og trening kan forebygge sykdom, men er vel så viktig i behandling av sykdommer og tilstander som hjerte-/karsykdom, kreft, kols, diabetes type 2, overvekt og muskel-/skjelettlidelser.

Livskvalitet og overskudd

Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for god helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen. Aktivitet gir positive gevinster gjennom hele livet, og det er aldri for sent å begynne. Selv små grep i hverdagen kan ha stor betydning, all aktivitet teller.

Fysisk aktivitet har også umiddelbare positive effekter på hjernen, som blant annet medfører økt oppmerksomhet, positiv effekt på følelsesregulering, bedret hukommelse, problemløsning, planlegging og organisering av hverdagen. I tillegg kan fysisk aktivitet bidra til reduksjon av lettere grader av depresjon og angst, og forbedre søvnkvalitet.

Blant barn og unge er det vist at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring og konsentrasjon. Barn og unges evne til å planlegge og organisere hverdagen bedres.

Fysisk aktivitet forebygger sykdom

Regelmessig fysisk aktivitet fører til at livskvaliteten blir bedre på grunn av økt psykisk velvære og bedre generell fysisk helse. Regelmessig fysisk aktivitet styrker også immunsystemet på sikt. Hardere treningsøkter kan føre til at immunsystemet svekkes timene etter aktivitet, men immunforsvaret stabiliseres gjennom hvile.

Personer som er fysisk aktive har omtrent halvparten så stor risiko for å dø av hjerte-/karsykdommer som sine stillesittende jevnaldrende. Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Blant annet depresjon, høyt blodtrykk, diabetes type 2 og visse typer kreft.

Styrketrening vil øke muskelstyrken og kan forbedre beinhelsen blant annet gjennom å øke beinmineraltettheten i knoklene.

Kilde: helsenorge.no