Følg oss på facebook!
Eldre og fysisk aktivitet

Gevinster ved trening


Det er aldri for sent  å begynne å trene. Tvert i mot vil helsegevinsten for eldre være større enn for yngre.

Fysisk aktivitet bidrar til:
du får bedre humør
du får færre fall og brudd 
du får mindre risiko for diabetes type 2
du får lavere kolestrolnivå
du får mindre risiko for tykktarm- og brystkreft
du får bedre hukommelse og andre kognetive funksjoner
du blir i stand til å oppleve mer og være sosial lenger
  • Økt konisjonstrening og styrke gir bedre kapasitet til å utføre daglige gjøremål og fritidsaktiviteter.
  • Styrketrening er viktig for å holde skjelettet sterke og bedrer balansen. Det er viktig fallforebygging.
  • Moderat trening bedrer immunforsvaret
  • Fysisk aktivitet gir tro på egen helse
  • Fysisk aktivitet gir god effekt på psykisk helse
  • Fysisk aktivitet i grupper er sosialt og kan forebygge ensomhet
Kilde: Helsedirektoratet, Nasjonalt råd om fysisk aktivitet NHI, Aktiv trening, Forskning.no, HelseNorge

 
Bjerkreim pensjonistforening spurte meg (Kjersti) om å holde et kåseri om eldre og fysisk aktivitet. Det gjorde jeg! Håper det var lærerikt. Takk for den skjønne blomsten. Den står og pryder seg på Kraftverket.