Følg oss på facebook!
1 års dag i nye Kraftverket

Godt år!


For 1 år siden, i dag, åpnet vi i nye, flotte lokaler. Det var en begivenhet for oss etter mange måneders planlegging og bygging. Vi er veldig godt fornøyde med funksjonaliteten og driften av bygget.

Over 170 personer var innom Kraftverket åpningsdagen 12. januar 2019.
Vi har pr i dag 300 medlemmer, en stor variasjon i gruppetimer og et stort og tilgengelig treningssenter som er åpent fra 05:00 - 23:00.