Følg oss på facebook!

Klar for 9.klassinger


Vi er klar for å ta imot alle 9. klassinger som vil begynne å trene på Kraftverket.
Startdato er mandag 28. desember.

Opplæring på apparater skal være utført før treningen kan starte. Apparattrening kan starte det året en fyller 15 år. Ingen trening med frivekter før fylte 16 år, og da etter opplæring er gitt.

Avtale tid med Kjersti på tlf 977 99 369 for å få medlemskap, kort og omvisning. En foreldre må være med og signere medlemskapet.

Priser for de ulike medlemskapene finnes her.

9. klassinger kan trene i kondisjon- og styrkesal og kan også melde seg på gruppetimer. Oversikt over timeplan finner her.
Det er krav om å melde seg på gruppetimer og på timer i sal mandag - torsdag kl. 17:00 - 20:00. 

Det er krav om at alle leser våre betingelser og setter seg inn i våre smittevernsregler og generelle regler. Dersom en unnlater å følge våre regler, så kan en bli utestengt fra Kraftverket mellom 1 - 3 måneder.