Følg oss på facebook!
Prøv ut vårt treningstilbud

Tilbud til 9. klassinger


Har du lyst å prøve ut treningstilbudet hos oss på Kraftverket?
Nå kan du starte om du går i 9. klasse.

Ta med foresatt og kom til avtalt tid på Kraftverket. Vi går gjennom reglene og dere signerer på kontrakten (siden du er under 18 år).
Kom i gang med trening på Kraftverket. Du kan gå på gruppetimer eller trene i styrkesalen etter opplæring.

Opplæring på apparater skal være utført før treningen kan starte. Apparattrening kan starte det året en fyller 15 år. Ingen trening med frivekter før fylte 16 år, og da etter opplæring er gitt.

Avtale tid med Kjersti på tlf 977 99 369 for å få medlemskap, kort og omvisning. En foreldre må være med og signere medlemskapet.

Priser for de ulike medlemskapene finnes her.

9. klassinger kan trene i kondisjon- og styrkesal og kan også melde seg på gruppetimer. Oversikt over timeplan finner her.

Det er krav om at alle leser våre betingelser og setter seg inn i våre regler. Dersom en unnlater å følge våre regler, så kan en bli utestengt fra Kraftverket mellom 1 - 3 måneder.