Følg oss på facebook!
Koronaepedemien

Videreføring av omfattende tiltak


Regjeringen har besluttet å videreføre de omfattende tiltakene som ble iverksatt 12. mars med visse justeringer til og med 13. april, for å slå ned koronaepidemien i Norge.

Treningssenter må fortsatt holde steng.

- Det er fortsatt er mulig å slå ned epidemien i Norge, men da må vi fortsette de omfattende tiltakene vi iverksatte 12. mars. Tiden fremover blir utfordrende for alle, men hvis vi lykkes, vil vi kunne lette på tiltakene og vende tilbake til et mer normalt liv, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

-Vi skal slå ned koronaepidemien så langt vi kan. Målet er at hver person smitter mindre enn én ny person i gjennomsnitt. Da vil virussmitten over tid gå tilbake, sier Guldvog.

 Det er viktig at vi vinner tid og bremser smitteutviklingen mest mulig, slik at vi setter helsetjenesten best mulig i stand til å håndtere en meget krevende situasjon. I tillegg, trenger vi tid av hensyn til andre pasientgrupper, som ikke har covid-19, men som trenger annen type behandling i helsetjenesten, sier Guldvog.

Tiltakene som ble innført 12. mars videreføres med visse justeringer til og med 13. april.

- Vi ser at det var riktig å iverksette tiltakene, og vi må være forberedt på at det kan være aktuelt med tiltak i lang tid fremover, sier Guldvog.