Følg oss på facebook!
Ferie for gruppetimer i skoleferien

Gruppetimene tar ferie


Vi tar ferie fra gruppetimene hos oss de samme ukene som skolen har ferie, altså fra midten av juni til midten av august.
Det er mulighet å trene i salene på Kraftverket som før fra kl. 05:00 - 23:00. Hvis du ønsker å trene til virtuelle filmer, så er det mulig i gruppesalene.
God trening og god ferie,