Følg oss på facebook!
Bli med på nybegynnartime

Vil du vite meir om kva trening er ?


Har du tenkt på at du skal kome i betre form? Men veit ikkje heilt kva grep du skal ta? Kom i lag med andre og få god rettleiing av instruktør.
På Kraftverket tilbyr me nybegynnartime med fysioterapeut og instruktør Tore Jacobsen tysdager kl. 17:00. På timen lærer ein grunnleggande styrketrening på ein god og nyttig måte. Det er særleg fokus på styrke i rygg og mage.
For å bli med på timen, ta kontakt med Kjersti på tlf. 977 99 369 for ein gratis prøvetime.
Det neste steget er å melde seg som medlem på Kraftverket, anten via nettet eller ved å gjera ein avtale med Kjersti.
For å reservera plass på timen, meld deg på via timeplanen.