Utmelding

Skal du melde deg ut av Kraftverket, så må det skje skriftlig til post@kraftverket-as.no

Utmeldingen må skje før månedsskiftet og husk at det er 1 måneds utmeldingsfrist. Har du bundet deg for 12 måneder så gjelder denne bindingstiden.